नाच नाचे नाचे, या हरिरंगी नाचे ॥धृ॥

सहजसमाधि लागे, निद्रेमाजी होईल जागें ।
समाधान मनाचें ॥1॥

भ्रमरगुंफे राहणे, निरंतर स्थीर होणें।
उलटें मान लोचनाचें ॥2॥

बद्धता नाही, मग मुक्तता कैंची ।
नामचि नुरे मोचनाचें ॥3॥

सोहिरा म्हणे मी नाही, मग दुजा तेथ कैंचा पाहीं ।
काज राहिलें पावनाचें ॥4॥