वासना हे विषयांची बुडविल आम्हां
यास्तव तुझें स्मरण करावें सदैव आत्मारामा - धृ

पदार्थ अवघे अनुकुलल झाल्या, गर्वा चढविल आम्हां
काळें करोनि प्रतिकुळ झाल्या, फुकट रडविल आम्हां - 1

कोठिल कोण मी पाहूं जातां, मधेंचि अडविल आम्हां
जन्ममरण गर्भवासिं दुर्घट अखंड पाडिल आम्हां - 2

मृगजलवत् संसार यांतिल सुखदुख घडविल आम्हां
घडिघडि तजविज करितां चिंतेखालिंच सडविल आम्हां - 3

दृष्टी पडल्या दृश्यभास हा, मोहचि जडविल आम्हां
देहीं असोनि सर्व प्रकाशक आत्मा दडविल आम्हां - 4

म्हणे सोहिरा त्रिविध तापीं, अखंड कढविल आम्हां
मोक्षपदाचा मार्ग निरोधुनि, आंतचि तुडविल आम्हां - 5