आम्ही नहों हो पांचांतले, नहों पंचविसांतले
एवढ्यांहि वळखोनिया, वेगळे आम्हीं आंतले - धृ.

सत्व, रज, तम आम्ही, नहों त्रिगुणांतले
केवढाही प्रपंच केला तरी नहों आम्ही त्यांतले - 1

आम्ही नहों मंत्रातले, नहों हो तंत्रांतले
बहुत बोलुनि काय, आम्ही नहों मायेच्या यंत्रांतले - 2

आम्ही नहों हो लक्षांतले, नहों हो पक्षांतले
सोहिरा म्हणे अनिर्वाच्च, आम्ही केवळ अलक्ष्यांतले - 3