गर्जता नवघन । मयूरचि नाचे ।
येरा काय त्याचें प्रयोजन -1

वाजतां नागसरी । नागचि तो डोले ।
आणि दिवड चाले । आपुल्या काजा -2

पंचम आलाप । ऐकत्या सोहळे।
बहिर्‍या काय कळे । त्याचें प्रेम -3

सोहिरा म्हणे होता ब्रह्म । साधु समाधान ।
उपसर्ग अज्ञान । तया नाहीं -4