सदसद्विचार कांहीं करूं या रे
एक वेळ परम हा दुर्घट, दुस्तर भवसागर तरूं या रे - धृ.

भक्तिज्ञान वैराग्य जेणें निजबोध उपजे ह्रदया रे
संतति संपत्ति न येति कोणी निर्वाणींच्या समया रे - 1

अविद्यात्मक विकार सर्वहि समूळ जाति लया रे
जेेणे करूनि हे शीघ्रचि होइल भगवंताची दया रे - 2

नित्यानित्य विवेकें निवडा जेविं हंस सलिल पया रे
याहुनि आणिक तीर्थें न लगति तुम्हां हे काशि गया रे - 3

देह संरक्षण कैसें होइल टाकुनिया किं भया रे
म्हणे सोहिरा निजधामिं रहा निघावयाचे तया रे - 4