संसारी रमसी मना भ्रमसि तूं कां भोगिशी आपदा ।

अभ्रींची जसि साऊली दिसतसे कोणाचि हे संपदा ॥

शाल्यन्नोदन दिव्यभोग रति हे कीं नूपजे श्‍वापदा ।

सोहिरा म्हणतो विवेक नसतां आरुढुनी ज्या पदा ॥