संसार प्राण्या थोडा रे थोडा रे
जैसा पाण्याचा बुडबुडा वेगीं सोडा रे सोडा रे - धृ.

त्रिकुटीं मन हें ओढा ब्रह्मरंध्र फोडा
विषयगोडावरली माशी तेंवी मोहपाश तोडा रे तोडा रे - 1

इंद्रियें हीं कोंडा वरि नियमांचा हा धोंडा
ठेवुनि अभिमान दवडा
दूर करोनियां आधीं विकल्प  मनिंचा मोडा रे मोडा रे - 2

सोहिरा म्हणे गाढा  नाडा पंचभूतांचा झाडा
यांतुनि हें चित्त काढा  अविनाश गुरुपद जोडा रे जोडा रे -3